Sesiunea pentru investiţiile de utilitate publică din zona ITI – Delta … – Ziarul BURSA

click aici

     Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă prelungirea sesiunii de depunere a cererilor de finanţare pentru beneficiarii publici din teritoriul ITI-Delta Dunării (ITI-DD), până la data de 31 iulie 2017, ora 16.00, potrivit unui comunicat de trimis Redacţiei de agenţie. Se vor prelungi sesiunile de primire a proiectelor de investiţii pentru submăsura 7.2 ITI-DD (investiţii în crearea şi modernizarea infrastructurii de bază la scară mică), pentru submăsura 7.6 ITI-DD (investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural) şi pentru submăsura 4.3 ITI-DD (investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice - infrastructura de acces silvică).
     Directorul General al AFIR, Adrian-Ionuţ Chesnoiu, a precizat: "Prelungirea termenului de primire a cererilor de finanţare s-a decis pentru a răspunde solicitărilor primite în acest sens din partea potenţialilor beneficiari motivate de necesitatea obţinerii avizelor specifice care necesită un timp mai îndelungat de eliberare. Solicitarea potenţialilor beneficiari a fost susţinută şi de Asociaţia Comunelor din România (ACoR) filiala Tulcea, şi de Asociaţia pentru Dezvoltare Comunitară ITI Delta Dunării (ADI ITI Delta Dunării), care ne-a informat că pentru accesarea acestor submăsuri a eliberat deja un număr important de avize".
     Pragul lunar de calitate pentru componenta infrastructură apă/apă uzată a submăsurii 7.2, va fi în perioada 1 iulie - 31 iulie 2017 de 25 de puncte. Celelalte componente ale submăsurii 7.2, în speţă infrastructură rutieră de interes local şi respectiv educaţională şi socială, vor avea un prag de 20 puncte. Acelaşi prag de calitate va fi aplicat şi pentru proiectele depuse pentru finanţare în zona ITI Delta Dunării pentru submăsura 7.6. Proiectele pentru care se va solicita finanţare în iulie prin submăsura 4.3 vor avea un prag de 25 puncte.
     Pentru finanţare prin submăsura 7.2 ITI-DD mai sunt disponibili 88,3 milioane de euro, coform AFIR. 29,5 milioane de euro sunt disponibili pentru componenta infrastructură apă/apă uzată, 8,4 milioane euro pentru componenta infrastructură educaţională şi socială şi 50,2 milioane euro pentru infrastructură rutieră de interes local. 16,7 milioane euro sunt disponibili pentru investiţii prin submăsura 7.6 ITI-DD şi 3,4 milioane euro pentru investiţii prin submăsura 4.3 Silvic ITI-DD. 

Cristina Radu

Let's spread the love!


Learn How To Be #1 on Google Results


Source