Salvarea sturionilor din Dunare, prioritate WWF la nivel international … – Curierul National

România, alături de Bulgaria, Serbia şi Ucraina, deţine, încă, ultimele populaţii viabile de sturioni sălbatici din Europa. În acest sens, în următorii ani WWF-România continuă să lucreze pentru a reduce supraexploatarea stocurilor de sturioni sălbatici din cauza cererii pentru caviar şi carne, pentru păstrarea căilor de migraţie esenţiale, protejarea şi restaurarea habitatelor sturionilor.

Sturionii din Dunăre 

Pentru a atinge aceste obiective, WWF va încorpora o gamă largă de acţiuni ce vizează întărirea capacităţii şi o bună informare a organismelor de control de la nivel naţional, dezvoltării de mijloace de trai alternative pentru comunităţile de pescari; în plus va asigura o mai bună conştientizare a comercianţilor şi producătorilor de caviar şi produse din carne de sturion în legătură cu legislaţia în vigoare. Orice cetăţean care doreşte să alerteze autorităţile în momentul în care apare o suspiciune de pescuit ilegal de sturioni va avea ocazia să acţioneze cu ajutorul unui portal online ce va fi dezvoltat în următoarea perioadă.

Pentru a proteja sturionii sălbatici din Dunăre, WWF în parteneriat cu Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) im Forschungsverbund Berlin e.V. derulează proiectul Life+ „Conservarea sustenabilă a sturionilor din Dunăre prin prevenirea şi reducerea braconajului şi comerţului ilegal cu produse din sturion” (LIFE15GIE/AT/001004).

Conform studiilor realizate de WWF în rândul pescarilor, autorităţilor şi companiilor între anii 2012-2015, pescuitul reprezintă, încă, o activitate importantă pentru cei din lungul fluviului şi din Delta Dunării, majoritatea pescarilor declarând că pescuitul este o ocupaţie full-time, dar că veniturile din această activitate reprezintă o parte mică din veniturile lor totale. În plus, prohibiţia, ca unică soluţie, este considerată o măsură ineficientă. Aceasta este privită ca fiind o măsură bună pentru protejarea sturionilor, dacă este aplicată corect şi însoţită şi de alte măsuri de natură socială şi economică. În România, pescuitul comercial al sturionilor este interzis până în prima parte a anului 2021.


Interdicţia se aplică, de asemenea, şi pentru vânzarea produselor, cum ar fi carne şi caviar, provenite de la sturionii sălbatici din Dunăre.

„Problema conservării sturionilor este complexă şi nu poate fi rezolvată prin măsuri unilaterale sau pe termen scurt. De aceea, ne dorim să creştem gradul de conştientizare şi acceptare a acestor măsuri şi să adresăm în comunităţile de pescari problema socio-economică generată de interdicţia de pescuit la sturioni”, a declarat Cristina Munteanu, manager naţional al proiectului, WWF-România.

În ultimii 50 de ani, populaţiile de sturioni au scăzut dramatic în întreaga lume din cauza braconajului, a pierderii habitatelor, a poluării şi a digurilor care blochează rutele lor de migraţie. Cu efectivele care continuă să se diminueze, fiecare specie de sturioni este clasificată ca fiind pe cale de dispariţie pe lista roşie IUCN (International Union for Conservation of Nature), 17 dintre cele 27 de specii sunt listate ca fiind critic ameninţate şi patru ca dispărute.

WWF lansează Strategia Globală de Conservare a Sturionilor 

WWF a lansat astăzi, în cadrul celui de-al 8-lea Simpozion Internaţional privind Sturionii care a avut loc la Viena, Strategia Globală de Conservare a Sturionilor. Aceasta adresează ameninţările cu care se confruntă unele dintre cele mai ameninţate specii de peşti din lume şi propune o serie de soluţii pentru salvarea acestora. În plus, va aduce organizaţiile de conservare şi comunitatea ştiinţifică pentru prima dată împreună pentru a dezvolta un plan global de acţiune pentru conservarea sturionilor. Primul parteneriat în acest sens a fost negociat în cadrul simpozionului între WWF şi Societatea Mondială de Conservare a Sturionilor (World Wide Sturgeon Conservation Society- WSCS), care au convenit să colaboreze în următorii patru ani pentru a stabili cele mai bune practici de conservare a sturionilor, a stopa comerţul ilegal de caviar şi carne de sturioni, în bazinul Dunăre-Marea Neagră.

„Sturionii au înotat cu dinozaurii în urmă cu 200 de milioane de ani, dar aceşti peşti extraordinari ar putea să dispară în curând de pe Pământ dacă nu oprim pescuitul ilegal şi distrugerea habitatelor", a declarat Stuart Orr, lider WWF Freshwater Practice. "Morunul a fost cel mai mare peşte de apă dulce de pe Pământ, dar nimeni nu mai vede sturionul gigantic, de fapt foarte rar vezi vreun sturion. Am pierdut deja unele specii şi le-am putea pierde şi pe celelalte dacă guvernele, comunităţile, oamenii de ştiinţă şi conservaţioniştii nu-şi unesc forţele acum", a adăugat Orr în cadrul prezentării strategiei.

Let's spread the love!


Learn How To Be #1 on Google Results


Source