Marea Neagră serbată pe teritoriul Rezervației Biosferei Delta … – Curierul National

 Ca în fiecare an, ziua de 31 octombrie — Ziua Internațională a Mării Negre a fost marcată de către Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării împreună cu partenerii săi, printr-o serie de evenimente.

La această dată, în anul 1996, Comisia pentru Protecția Mării Negre Împotriva Poluării compusă din reprezentanții României, Bulgariei, Georgiei, Federației Ruse, Turciei și Ucrainei (țări care sunt Părți la Convenție) a convenit la implementarea Planului Strategic de Acțiune pentru Reabilitarea și Protecția Mării Negre împotriva Poluării. Documentul a fost conceput în spiritul Declarației Națiunilor Unite pentru Mediu si Dezvoltare și a Agendei 21, care conține un set de strategii și măsuri pentru protecția și reabilitarea uneia dintre cele mai vulnerabile mări ale lumii. Planul reprezintă practic instrumentul prin care țările riverane luptă pentru a proteja Marea Neagră împotriva poluării.

Marea Neagră este una dintre cele mai fascinante și unice medii marine. Cu toate acestea, din cauza imensului bazin de drenaj și posibilităților limitate de schimb cu apele oceanelor lumii, este extrem de vulnerabilă la impactul activităților antropice de pe uscat.

În acest an, în care s-au aniversat 21 de ani de la data semnării Planului de acțiune pentru Reabilitarea și Protecția Mării Negre Împotriva Poluării, Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) în parteneriat cu Asociația 'Euro Tulcea' au marcat acest eveniment împreună cu elevi și cadre didactice de la școlile din perimetrul Rezervației Biosferei Delta Dunării: Sf. Gheorghe, Sulina, Crișan, Chilia Veche.


Astfel, începând cu data de 25 octombrie au avut loc o serie de activități cultural-educative, atât în cadrul centrelor de informare ale ARBDD cât și la școlile din rezervație, avându-se în vedere și faptul că elevii din clasele primare au intrat în mini-vacanță.

În data de 31 octombrie, la Centrul de Vizitare Sulina au luat parte la activitatea de celebrare un număr de 50 de elevi și cadre didactice de la Liceul Jean Bart Sulina, iar la Centrul de Informare și Educație Ecologică din Sfântu Gheorghe, 30 de elevi și profesori de la Școala Gimnazială din localitate au celebrat Ziua Mării Negre.

În cadrul programului de activități au avut loc prezentări ale evenimentului de mediu și importanța respectării prevederilor Convenției pentru Protecția Mării Negre, expoziții de desene având ca temă Marea Neagră. Activitățile au fost interactive, copiii au pus întrebări, au prezentat legende locale despre Marea Neagră, s-au implicat în concursuri, jocuri de perspicacitate, ateliere de lucru în care s-au creat diverse figurine specifice mării, au oferit momente artistice de cântece și poezie. Voluntarii Asociației 'EURO TULCEA' au vorbit despre legende precum și despre misterele încă nedezlegate ale Mării Negre.

La activități similare au participat 50 de elevi de la școlile din localitățile Crișan și Chilia Veche unde s-au desfășurat activități de marcare a aniversării Zilei Internaționale a Mării Negre, prin implicarea responsabililor centrelor de informare ale ARBDD din fiecare localitate și a cadrelor didactice.

Toate aceste activități organizate de Ziua Internaționale a Mării, devenite tradiționale, au avut ca scop sensibilizarea asupra importanței mediului marin pentru om, tragerea unui semnal de alarmă în ceea ce privește pericolul poluării asupra ecosistemului costier și creșterea gradului de conștientizare a elevilor în ceea ce privește viitorul Mării Negre și adoptarea unui comportament pozitiv și responsabil față de mediul marin și de coastă.

Marea Neagră poate fi salvată doar dacă cele șase țări riverane semnatare ale Planului Strategic de Acțiune pentru Reabilitarea și Protecția Mării Negre își vor uni eforturile pentru acest scop comun. Astfel, se impune ca autoritățile, organizațiile neguvernamentale, sectorul economic și cetățenii să-și asume o parte din responsabilitatea față de protecția mediului marin și costier, prin schimbarea atitudinii și înțelegerea necesității unor acțiuni privind dezvoltarea durabilă a Mării Negre. Milioane de oameni trăiesc în apropiere de Marea Neagră și este important să se găsească soluții comune în scopul de a proteja patrimoniul lor unic.

Let's spread the love!


Learn How To Be #1 on Google Results


Source