Localnicii din zona Deltei Dunării pot utiliza ambarcaţiuni de agrement, proprietate personală,fără permis de acces (proiect)

Populaţia care are domiciliul în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" sau în localităţile limitrofe poate utiliza nave sau ambarcaţiuni de agrement proprietate personală, fără a fi necesară eliberarea permisului de acces şi fără plata tarifelor legale, se prevede în Nota de fundamentare a proiectului de Hotărâre accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei, supus dezbaterii publice pe site-ul Ministerului Mediului.

Conform documentului, în general accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", cu excepţia braţelor Dunării, se fac pe baza permisului de acces eliberat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării".

Noul proiect de act normativ precizează, la articolul 3, alineatul 4, persoanele fizice autorizate şi juridice care au domiciliul/sediul în perimetrul rezervaţiei sau în localităţile limitrofe şi desfăşoară activităţi comerciale în perimetrul acesteia pot utiliza nave sau ambarcaţiuni în baza permiselor de acces eliberate de Administraţia Rezervaţiei, fără plata tarifelor legale.

În plus, 'populaţia care domiciliază în perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" sau în localităţile limitrofe poate utiliza nave sau ambarcaţiuni de agrement proprietate personală pentru satisfacerea nevoilor personale ori familiale, fără a fi necesară eliberarea permisului de acces şi fără plata tarifelor legale', se notează în document.

Totodată, Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" va stabili şi va achiziţiona sistemul de monitorizare adecvat, iar posesorii permiselor de acces au obligaţia să achite contravaloarea dispozitivelor electronice din cadrul sistemului de monitorizare, să le monteze pe navele şi ambarcaţiunile utilizate şi să asigure funcţionarea acestora la bordul navelor pe toată durata circulaţiei în perimetrul rezervaţiei.

În caz contrar, ambarcaţiunile depistate de către personalul cu drept de inspecţie şi control fără dispozitivele electronice din cadrul sistemului de monitorizare sunt retrase din circulaţie cu aplicarea sancţiunilor legale în vigoare.

Rezervaţia Biosferei 'Delta Dunării' se întinde pe o suprafaţă de 580.000 de hectare şi cuprinde câteva unităţi fizico-geografice deosebite, atât din punct de vedere morfologic, cât şi al orogenezei, respectiv: Delta Dunării, Complexul lagunar Razim-Sinoie, Dunărea Maritimă, până la Cotul Pisicii, sectorul Isaccea - Tulcea cu zona inundabilă, Sărăturile Murighiol - Plopu şi litoralul Mării Negre, de la Braţul Chilia până la Capul Midia.

Valoarea patrimoniului natural al Rezervaţiei este recunoscută prin includerea acesteia în reţeaua internaţională a rezervaţiilor biosferei, în cadrul Programului 'Omul şi Biosfera' 1990, prin declararea ca zonă umedă de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor de apă - septembrie 1991 şi includerea pe Lista patrimoniului natural mondial UNESCO, în decembrie 1991.

Proiectul de HG şi Nota de fundamentare privind pentru modificarea şi completarea Regulilor privind accesul şi circulaţia navelor şi ambarcaţiunilor pe canalele şi lacurile interioare din perimetrul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" este disponibilă pentru consultare publică pe site-ul Ministerului Mediului, iar persoanele interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii până la data de 5 iunie 2017

Let's spread the love!


Learn How To Be #1 on Google Results


Source