Comunicat de presă – Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare … – AGERPRES

Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Delta Dunării (INCDDD) Tulcea organizează în data de 15 decembrie 2017 începând cu ora 11.00 la sala Mihail Kogălniceanu a Consiliului Judeţean Tulcea evenimentul 'Dialogurile părţilor interesate privind strategiile de dezvoltare durabilă: lecţii, oportunităţi şi studii de caz", sub patronajul Ministerului Cercetării şi Inovării.

Evenimentul va identifica mecanisme eficiente pentru
a) dezvoltare durabilă şi interconexiuni transversale cheie, cu toate părţilor interesate;
b) ajută diferitele sectoare să recunoască interdependenţa activităţilor lor cu alte sectoare şi
c) simulează idei despre cum poate fi realizată o mai bună cooperare şi integrare.

De asemenea, oferă un set unic de studii de caz care rezumă experienţele recente de dezvoltare şi implementare a strategiilor de dezvoltare durabilă. Acestea se bazează direct pe munca echipelor de cercetare care au facilitat dialogurile cu mai mulţi actori cu privire la programele de gestionare a părţilor interesate.

Pornind de la aceste lucrări ştiinţifice şi din experienţa internaţională mai largă, ideile timpurii explorează gândirea nouă şi oferă lecţii-cheie în ceea ce priveşte dezvoltarea, implementarea şi monitorizarea programelor de gestionare cu toate părţile interesate; dar şi de a explora modul în care abordarea de îmbunătăţire continuă a fost acum susţinută pentru programele de management cu participare multilaterală ce poate lega dezvoltarea şi implementarea acestora cu nevoile şi oportunităţile de cercetare.

Evenimentul este o completare practică a strategiilor recente de dezvoltare durabilă, ce vor fi compilate în Planul de management al Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării şi oferă îndrumări cu privire la modul de elaborare, evaluare şi implementare a acestor strategii.

Evenimentul este organizat în colaborare cu Centrul de Transfer Tehnologic al Universităţii 'Dunărea de Jos" Galaţi.

Participă institute de cercetare - dezvoltare, universităţi, autorităţi locale, regionale şi naţionale, administratorii de arii protejate, IMM-uri, ONG-uri, reprezentanţi ai unor fonduri de finanţare s.a. interesaţi de dezvoltarea durabilă în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

Let's spread the love!


Learn How To Be #1 on Google Results


Source