Comunicat de presă – Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării – AGERPRES

REŢELE ELECTRICE DUNĂRENE SOLUŢII PENTRU UN ZBOR NEÎNGRĂDIT AL PĂSĂRILOR

Un nou seminar organizat de Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD) în data de 12 decembrie 2017, a avut tema 'Reţele electrice dunărene' şi face parte din proiectul DANUBEparksCONNECTED - Bridging the Danube Protected Areas towards a Danube Habitat Corridor (DANUBEparksCONNECTED - Reţeaua de Arii Protejate Dunărene, un Coridor de Habitate al Dunării), finanţat din Programul Transnaţional Dunărea.

Proiectul urmăreşte crearea unei punţi de arii protejate dunărene pentru a contracara fragmentarea peisajului şi a habitatelor dunărene, şi pentru a consolida fluviul Dunărea ca un coridor ecologic cheie, aceasta reprezentând o prioritate a politicilor Uniunii Europene.

Delta Dunării este un loc vital de reproducere, odihnă şi iernat pentru păsări, iar Dunărea este un coridor aerian de importanţă europeană. Liniile electrice aeriene sunt bariere pentru acest coridor. În cadrul acestui proiect, ARBDD, cu sprijinul sectorului energetic din România, urmăreşte dezvoltarea unui concept de acţiune împotriva coliziunii şi creşterea gradului de conştientizare în regiune cu privire la această problemă.

Înţelegerea naturii acestor coliziuni este esenţială pentru minimizarea lor. Coliziunea păsărilor cu liniile electrice rezultă dintr-un amestec complex de factori biologici, tehnici şi de mediu. Aspectele tehnice, de inginerie, includ mărimea liniilor electrice, amplasarea şi orientarea lor, configuraţia acestora, tipul structurii pe care sunt montate etc. Multe studii realizate pe linii electrice cu rate mari de coliziune indică faptul că riscul de coliziune poate fi redus cu 50% până la 80% atunci când aceste linii sunt marcate. Încă din 1994, în America de Nord, Europa şi Africa de Sud au fost dezvoltate soluţii şi dispozitive de marcaj ale liniilor electrice aeriene.

Creşterea gradului de conştientizare atât în cadrul Reţelei DANUBEPARKS, dar şi în alte sectoare este un prim pas important: există o voinţă exprimată de operatorii liniilor electrice pentru a implementa soluţii tehnice. Un proces trans-sectorial va promova abordarea integrativă cu sprijin la nivel politic, cu patronajul SUERD (Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării).

Pachetul de lucru 4 - Coridorul de Habitate Aer - rute libere de migraţie dunărene colaborează cu sectorul energetic şi dezvoltă o abordare de tip cele mai bune practici. Rezultatele aşteptate sunt inventarierea liniilor electrice dunărene, elaborarea unei Strategii în cadrul unei abordări integrative şi obţinerea unui acord comun asupra măsurilor de reducere a coliziunii şi electrocutării şi de conservare a speciilor de păsări.

La Seminar au participat reprezentanţi ai instituţiilor locale, respectiv Consiliul Judeţean Tulcea, Prefectura Tulcea, primării din judeţul Tulcea, Agenţia de Protecţia Mediului, Institutul Naţional de Cercetare şi Dezvoltare Delta Dunării, Institutul de Cercetări Eco-Muzeale, dar şi ai stakeholder-ilor interesaţi (E-Distribuţie Dobrogea, Transelectrica, Societatea de Distribuţie a Energiei Electrice Muntenia Nord, Asociaţia pentru Dezvoltare Intercomunitară ITI Delta Dunării, ONG-uri, mass-media şi publicul larg).

Cuvântul de bun venit rostit de domnul Ion Munteanu, Director Executiv al ARBDD, mesajele domnului George Luchici, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Tulcea, şi al domnului Marian Tudor, Director General al INCDDD Tulcea, prezentările proiectului DANUBEparksCONNECTED şi activităţilor Pachetului de lucru WP4 Coridorul de Habitate Aer - rute libere de migraţie dunărene, precum şi 'Păsările şi liniile electrice din România- monitorizare şi cercetare', Sebastian Bugariu şi Ciprian Fântână, Experţi Societatea Ornitologică Română, şi 'Riscuri de coliziune a speciilor de păsări cu liniile electrice în RBDD şi cursul românesc al Dunării - posibile soluţii de reducere şi eliminare a riscurilor', Alexandru Doroşencu, Expert INCDDD, au reuşit să ofere publicului o imagine de ansamblu asupra activităţilor proiectului, istoriei Reţelei DANUBEPARKS, precum şi gravităţii fenomenului de electrocutare şi coliziune cu liniile electrice în rândul populaţiilor de păsări. S-a pus accentul pe posibilele soluţii de diminuare a efectelor acestuia.

În urma seminarului a reieşit necesitatea de a realiza o bază de date comună la care să participe atât companiile de distribuţie a energiei electrice, cât şi organizaţiile neguvernamentale şi institutele de cercetare care să adune toate informaţiile pe baza cărora să se poată lua decizii şi să se prioritizeze zonele în care trebuie să se intervină pentru diminuarea fenomenului de scădere a populaţiei de păsări prin electrocutare şi coliziune cu liniile de înaltă şi medie tensiune.

Existenţa acestor date precum şi conştientizarea factorilor de decizie la nivelul Uniunii Europene şi al ţărilor dunărene ar putea conduce la atragerea de fonduri care să permită aplicarea soluţiilor de reducere a fenomenului de coliziune şi de conservare şi protecţie a speciilor de păsări.

Relaţii suplimentare se găsesc pe paginile web a proiectului:
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/danubeparksconnected

www.danubeparks.org

Let's spread the love!


Learn How To Be #1 on Google Results


Source