Aproape 230 milioane euro, bugetul Programului Operaţional … – Obiectiv Vocea Brailei

• banii sunt alocaţi pentru 12 judeţe, inclusiv Brăila • sesiunea de depunere a proiectelor se va deschide luni, 28 august• sunt eligibile în acest program unităţile administrativ teritoriale riverane Dunării şi vor fi finanţate proiecte de modernizare a drumurilor judeţene care asigură conectivitatea directă sau indirectă le reţeaua transeuropeană de transport TEN T

Un nou apel de proiecte POR (Programul Operaţional Regional) va fi deschis în perioada 28 august – 28 decembrie 2017 pentru investiţii în domeniul infrastructurii rutiere în cele 12 judeţe riverane Dunării: Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Tulcea şi Constanţa.

Bugetul alocat este de aproximativ 229,55 de milioane euro, din care 199,1 milioane euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 30,45 de milioane euro reprezintă cofinanţarea de la bugetul de stat şi cuprinde inclusiv supracontractarea de 50% din alocarea iniţială, precum şi rezerva de performanţă. Proiectele localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării nu vor face parte din cadrul acestui apel de proiecte, având alocare financiară separată.

Versiunea finală a Ghidului Solicitantului -Condiţii specifice pentru accesarea fondurilor, pentru apelul de proiecte aferent POR 2017/6/6.1/SUERD/1, din cadrul Axei prioritare 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată la finele lunii iulie, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene şi este disponibilă pe site-ul programului.

Ghidul Solicitantului conţine informaţiile specifice pentru apelul de proiecte POR 2017/6/6.1/SUERD/1, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor. De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare de către solicitanţi.

De precizat că depunerea cererilor de finanţare se face utilizând sistemul electronic - aplicaţia MY SMIS.

Vor fi finanţate activităţi de modernizare a infrastructurii rutiere - drumuri judeţene, care asigură conectivitatea directă sau indirectă le reţeaua transeuropeană de transport TEN T. Sunt eligibile unităţile administrativ-teritoriale judeţe (consilii judeţene) situate în aria eligibilă, singure sau în parteneriat.

Valoarea minimă eligibilă este de un milion euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 30 de milioane euro, cu excepţia proiectelor care se realizează în parteneriat între mai multe unităţi administrativ-teritoriale - judeţe, caz în care valoarea maximă eligibilă este de 40 milioane euro.

Let's spread the love!


Learn How To Be #1 on Google Results


Source