AM POR deschide apelurile de proiecte pentru îmbunatatirea … – Monitorul de Galati

Ministrul delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, a semnat ordinul pentru aprobarea Ghidului Solicitantului Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul Obiectivului Specific 8.2. „Îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei îngrijirii spitaliceşti de urgenţă" Operaţiunea B – Unităţi de primiri urgenţe.

Astfel, începând cu data de 18 octombrie 2017 timp de 6 luni, unităţile administrativ-teritoriale pot depune, prin sistemul electronic MySMIS2014+, cereri de finanţare în cadrul apelului P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/1/7 regiuni – cod apel POR/180/8/2 pentru proiecte implementate în regiunile Nord Vest, Nord Est, Vest, Sud Vest Oltenia, Sud Muntenia, Sud Est, Centru şi în cadrul apelului P.O.R/2017/8/8.1/8.2.B/1/ITI – cod apel POR/181/8 pentru proiecte implementate în zona de Investiţie Teritorială Integrată (ITI) Delta Dunării.

Alocarea totală a apelurilor este de 64,68 milioane euro, din care 2,94 milioane pentru ITI Delta Dunării. Rata de cofinanţare este acordată astfel: 50% din partea Uniunii Europene, prin Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), 48% din bugetul de stat, iar 2% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de cofinanţare din partea solicitantului.

Activităţile finanţate se referă la:

• reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea unităţilor de primiri urgenţe/ componentelor de primiri urgenţe din unităţile funcţionale regionale de urgenţe şi din cadrul componentelor de interes strategic a reţelelor din unităţi spitaliceşti de urgenţă;

• accesibilizarea spaţiului destinat serviciilor şi a căilor de acces;

• asigurarea/ modernizarea utilităţilor generale şi specifice pentru unităţile de primiri urgenţe/ componentele de primiri urgenţe din unităţile funcţionale regionale de urgenţe şi din cadrul componentelor de interes strategic a reţelelor din unităţi spitaliceşti de urgenţă (inclusiv branşarea la utilităţi pe amplasamentul obiectivului de investiţii);

• construcţia heliporturilor de suprafaţă sau în terasă.

Let's spread the love!


Learn How To Be #1 on Google Results


Source