AFIR: Se prelungeşte cu o lună sesiunea pentru investiţiile în … – Ziarul de Iaşi

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) anunţă că a prelungit sesiunea de depunere a cererilor de finanţare pentru Submăsura 4.3 I - „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice“, componenta infrastructură de irigaţii, până la data de 30 septembrie 2017, ora 16.

„Prelungirea termenului de primire a cererilor de finanţare, atât pentru teritoriul naţional cât şi pentru zona ITI Delta Dunării, s-a decis pentru a răspunde soli­citărilor primite în acest sens din partea po­tenţialilor beneficiari. Aceştia au motivat că au proiecte în diferite faze de întocmire, dar pentru obţinerea anumitor documente obligatorii - cum ar fi documentele de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară sau certificatele de urba­nism emise de Consiliile Judeţene - au nevoie de o perioadă mai mare de timp. Este adevărat, proiectele care au ca scop modernizarea infrastructurii de irigaţii sunt proiecte complexe, iar Agenţia va sprijini efortul celor care îşi asumă un astfel de angajament“, a precizat în comunicat di­rectorul general al AFIR, Adrian-Ionuţ Chesnoiu.

Până în prezent, potrivit aceluiaşi document, pentru investiţii în infrastructura de irigaţii, atât pentru zona ITI Delta Dunării, cât şi pentru restul teritoriului, s-au depus în total 36 de proiecte, în valoare de peste 37 milioane euro. Pentru finanţare prin sM 4.3 - Componenta „Irigaţii“ mai sunt disponibili 263,6 milioane euro pentru teritoriul naţional, informează AFIR. Pragul lunar de calitate pentru luna septembrie este de 20 de puncte. Depunerea cererilor de finanţare se realizează on-line pe pa­gina oficială a Agenţiei, www.afir.info pentru submăsura amintită. Toţi cei interesaţi să depună proiecte, pot consulta gratuit Ghidul solicitantului şi anexele aferente pe site-ul AFIR, la secţiunea „Investiţii PNDR“. 

Let's spread the love!


Learn How To Be #1 on Google Results


Source