229,55 milioane euro pentru modernizarea drumurilor judeţene – Curierul National

Un nou apel de proiecte POR va fi deschis în perioada 28 august - 28 decembrie 2017 pentru investiţii în domeniul infrastructurii rutiere în cele 12 judeţe riverane Dunării: Caraş-Severin, Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Galaţi, Tulcea, Constanţa. 

Bugetul alocat este de aproximativ 229,55 de milioane de euro, din care 199,10 milioane de euro provin din Fondul European de Dezvoltare Regională, iar 30,45 de milioane de euro reprezintă cofinanţarea de la bugetul de stat şi cuprinde inclusiv supracontractarea de 50% din alocarea iniţială, precum şi rezerva de performanţă. Proiectele localizate în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării nu vor face parte din cadrul acestui apel de proiecte, având alocare financiară separată. 

Versiunea finală a  Ghidului Solicitantului - Condiţii specifice pentru accesarea fondurilor, pentru apelul de proiecte aferent POR 2017/6/6.1/SUERD/1, din cadrul Axei prioritare 6 - Axa prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de Investiţii 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD), în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, a fost aprobată astăzi, 31.07.2017, prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene şi este disponibilă pe site-ul programului la link-ul www.inforegio.ro.


 

Ghidul Solicitantului conţine informaţiile specifice pentru apelul de proiecte POR 2017/6/6.1/SUERD/1, referitoare la specificitatea proiectelor, modalitatea de completare şi de depunere a cererii de finanţare, condiţii de eligibilitate, criterii de evaluare, o descriere a etapelor de verificare, evaluare, contractare a proiectelor.

De asemenea, sunt incluse instrucţiuni de completare a Cererii de finanţare de către solicitanţi.

Depunerea cererilor de finanţare se face utilizând sistemul electronic - aplicaţia MY SMIS.

Vor fi finanţate activităţi de modernizare a infrastructurii rutiere - drumuri judeţene, care asigură conectivitatea directă sau indirectă la reţeaua transeuropeană de transport TEN T.

Sunt eligibile unităţile administrativ-teritoriale judeţe (consilii judeţene) situate în aria eligibilă, singure sau în parteneriat.

Valoarea minimă eligibilă este de un milion de euro, iar valoarea maximă eligibilă este de 30 de milioane de euro, cu excepţia proiectelor care se realizează în parteneriat între mai multe unităţi administrativ-teritoriale - judeţe, caz în care valoarea maximă eligibilă este de 40 de milioane de euro.

Pentru pregătirea proiectelor este prevăzută o perioadă de aproximativ o lună de la data publicării Ghidului specific, astfel încât depunerea proiectelor se va face începând cu data de 28 august 2017, ora 15.00. Cererile de finanţare vor putea fi transmise până la data de  28 decembrie 2017, ora 15.00.

Let's spread the love!


Learn How To Be #1 on Google Results


Source